Dagordning för NSR-möte 2021

Dagordning

Dagordning för NSR-mötet i januari 2021. >>

Uppdatering om Europa Forum och NSR

Uppdatering om Europa Forum och NSR

På grund av EF-inställning organiserades NSR CC Board Meeting, som normalt hölls på EF, som ett telemöte mellan de nordiska CC och VCC.

Förra räkenskapsåret, vid NSR, noterades det att NSR: s konstitution och stadgar var oförenliga med varandra. Det var därför en revisionsprocess av både NSR-konstitutionen och stadgarna påbörjades. I detta skede är utkastversion 7 av konstitutionen och utkastversion 9 av stadgarna i den fas där CC-styrelsen skickar dem för granskning inom MD.

På grund av pandeminsituationen anordnades september Workshop för första gången som ett helgwebinar där OC kunde dela aktuell NSR-information och NSR-ledare kunde diskutera.
Konstitution och stadgar reviderades i en stor roll i år.

På grund av pandemisituationen fattade CC-styrelsen vissa beslut under Workshop i september.

Som ett slutresultat i dessa extra frågor kommer CC-styrelsens novembermöte också att vara ett telemöte och NSR 2021 i Helsingfors kommer att vara ett virtuellt NSR.


 

Uppdaterad förordning

Uppdaterad förordning

Uppdaterad förordning för NSR - 2020-01-18


 

Projekt för 2017-2018

Solar Cookers project in Africa

Forgotten Children in Lebanon

Forgotten Children in Turkey